-->

Billboard Ads


Syaikh Prof. Dr. Abdurrahman as-Sudais paling dikenal oleh masyarakat sebagai seorang imam di Masjidil Haram, Makkah, dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, wajar saja jika ada orang yang menyangka bahwa beliau adalah dilahirkan dan besar di sekitar Makkah. Akan tetapi, ternyata beliau lahir di al-Bukairiyah, sebuah kota yang terletak di provinsi al-Qasim, sebelah timur laut dari provinsi Makkah.

Tahukah anda, beliau pertama kali diangkat menjadi imam sekaligus khatib di Masjidil Haram pada tahun 1404 Hijriah, pada usia yang masih sangat muda yakni 22 tahun. Sedangkan debut perdananya menjadi imam shalat di masjid paling suci bagi ummat Islam tersebut adalah pada 22 Sya’ban 1404 Hijriah. Pada bulan depannya, yakni 15 Ramadhan 1404 Hijriah, barulah beliau berkesempatan untuk pertama kalinya memberikan khutbah di Masjidil Haram.

Empat tahun kemudian, yaitu 1408 Hijriah, Syaikh berhasil menyelesaikan pendidikan S-2 dari Universitas al-Imam Muhammad bin Saud, jurusan Ushul Fiqih, dengan status Cum Laude. Lalu beliau melanjutkan studi doktoral (S-3) di Universitas Ummul Qura, Makkah, dan berhasil menyelesaikannya dengan status Cum Laude. Penulisan disertasi beliau dibimbing oleh Syaikh Prof. Ahmad Fahmi Abu Sanah dalam penulisan disertasinya, dan disidang oleh Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki serta Syaikh Dr. Ali bin Abbas al-Hakami dalam mempertahankan disertasinya. Disertasi beliau pun dicetak tahun 1416 Hijriah Setelah itu, beliau mendapatkan gelar profesor dalam bidang fiqih, tepatnya Ushul Fiqih.

Download lengkap Murottal Al Quran dan terjemahan oleh Syaikh Abdur-Rahman As-Sudais dalam Bahasa Indonesia (Alquran + IND) dan Bahasa Inggris (Alquran + Eng). Anda juga bisa download murottal mp3 Al Quran saja tanpa terjemahan (Alquran Only), atau download terjemahan Bahasa Indonesia saja (IND Only) atau terjemahan Bahasa Inggris saja (ENG Only). Berikut ini link download nya, silakan di share semampu anda :

Murottal Al Quran : Syaikh Sudais

Download Full 30 Juz Mp3 Al Quran dan Terjemahan oleh Syaikh Abdul Rahman Al Sudais klik link dibawah ini:
1. Murottal+Indonesia = 3,3 GB
2. Murottal+English = 931 MB
3. Murottal saja = 681 MB

Qori : Syaikh Abdur-Rahman-As-Sudais
No.SuratDownload Mp3 Al Quran dan Terjemahannya
Alquran
+ IND
Alquran
+ ENG
Alquran
Only
IND
Only
ENG
Only
01 Al-Fatihah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
02 Al-Baqarah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
03 Ali-Imran Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
04 An-Nisaa Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
05 Al-Maidah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
06 Al-Anam Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
07 Al-Araf Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
08 Al-Anfaal Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
09 At-Taubah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
10 Yunus Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
11 Huud Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
12 Yusuf Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
13 Ar-Radu Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
14 Ibrahim Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
15 Al-Hijr Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
16 An-Nahl Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
17 Al-Israa Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
18 Al-Kahfi Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
19 Maryam Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
20 Thaahaa Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
21 Al-Anbiyaa Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
22 Al-Hajj Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
23 Al-Muminun Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
24 An-Nuur Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
25 Al-Furqaan Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
26 Asy-Syuara Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
27 An-Naml Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
28 Al-Qashash Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
29 Al-Ankabut Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
30 Ar-Ruum Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
31 Luqman Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
32 As-Sajdah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
33 Al-Ahzab Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
34 Saba Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
35 Faathir Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
36 Yaasiin Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
37 Ash-Shaaffat Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
38 Shaad Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
39 Az-Zumar Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
40 Al-Ghafir Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
41 Al-Fushilat Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
42 Asy-Syuura Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
43 Az-Zukhruf Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
44 Ad-Dukhaan Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
45 Al-Jaatsiyah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
46 Al-Ahqaaf Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
47 Muhammad Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
48 Al-Fath Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
49 Al-Hujuraat Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
50 Qaaf Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
51 Adz-Dzaariyaat Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
52 Ath-Thuur Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
53 An-Najm Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
54 Al-Qamar Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
55 Ar-Rahmaan Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
56 Al-Waaqiah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
57 Al-Hadiid Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
58 Al-Mujaadalah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
59 Al-Hasyr Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
60 Al-Mumtahanah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
61 Ash-Shaff Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
62 Al-Jumuah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
63 Al-Munafiqun Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
64 Ath-Taghabun Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
65 Ath-Thalaaq Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
66 At-Tahriim Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
67 Al-Mulk Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
68 Al-Qalam Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
69 Al-Haaqqah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
70 Al-Maarij Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
71 Nuh Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
72 Al-Jin Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
73 Al-Muzammil Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
74 Al-Muddastir Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
75 Al-Qiyaamah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
76 Al-Insaan Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
77 Al-Mursalaat Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
78 An-Naba Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
79 An-Naaziaat Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
80 Abasa Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
81 At-Takwiir Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
82 Al-Infithaar Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
83 Al-Muthaffifiin Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
84 Al-Insyiqaaq Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
85 Al-Buruuj Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
86 Ath-Thariq Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
87 Al-Alaa Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
88 Al-Ghasyiyah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
89 Al-Fajr Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
90 Al-Balad Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
91 Asy-Syams Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
92 Al-Lail Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
93 Adh-Dhuha Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
94 As-Syarh Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
95 At-Tiin Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
96 Al-Alaq Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
97 Al-Qadr Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
98 Al-Bayyinah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
99 Az-Zalzalah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
100 Al-Adiyaat Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
101 Al-Qaariah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
102 At-Takaatsur Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
103 Al-Ashr Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
104 Al-Humazah Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
105 Al-Fiil Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
106 Quraisy Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
107 Al-Maauun Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
108 Al-Kautsar Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
109 Al-Kaafiruun Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
110 An-Nashr Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
111 Al-Lahb Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
112 Al-Ikhlash Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
113 Al-Falaq Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh
114 An-Naas Unduh Unduh Unduh Unduh Unduh